پذیرش 09383896476

تلفن تماس دکتر صادقپور جراح قلب جهت مشاوره : 09383896476

آدرس تلگرام جهت مشاوره اینجا را کلیک کنید

تنگى آئورت(AS)

 

اتيولوژى

 

اتيولوژى اغلب مادرزادى است؛ AS ناشى از روماتيسم معمولاً همراه با بيمارى روماتيسمى دريچه ميترال است. AS کليسفيه با علت نامشخص يک اختلال دژنراتيو است که در پيرى شايع و معمولاً خفيف مى‌باشد.

 

علائم

 

علائم تنگى‌نفس، آنژين و سنکوپ علائم اصلى هستند؛ اين علائم به‌طور ديررسى پس از گذشت سال‌ها از انسداد، بروز مى‌کند.

 

معاينه فيزيکى

 

معاينه فيزيکى نبض شريانى ضعيف و همراه با تأخير به‌علاوه لرزش (Thrill) کاروتيد، دوتاشدن ضربه نوک قلب (Double Apical Impulse)؛ آهسته شدن يا حذف A2; S4 شايع است. سوفل سيستولى لوزى شکل ≥ شدت (Grade) سه‌ششم، اغلب همراه با لرزش سيستولى.

آزمايشگاه ECG و CXR اغلب هيپرتروفى بطن چپ را نشان مى‌دهد، ولى براى تخمين اختلاف فشار (Gradiant) مفيد نيست.

 

اکوکارديوگرام

 

اکوکارديوگرام ضخيم ‌شدن ديواره بطن چپ، کلسيفيکاسيون و کلفت شدن لت‌هاى (Cusps) و دريچه آئورتى را نشان مى‌دهد. اتساع و کاهش انقباض بطن چپ نشان‌دهنده پيش‌آگهى بد است. داپلر براى تخمين اختلاف فشار و محاسبه سطح دريچه مفيد است.

درمان در AS شديد، حتى در مرحله بى‌علامت، بايد از فعاليت شديد پرهيز گردد. نارسائى قلبى را به روش استاندارد درمان کنيد، اما از کاهش پس بار خوددارى نمائيد. در بالغينى که دچار علائم ناشى از AS هستند و شواهد هموديناميک انسداد شديد را دارند، تعويض دريچه ضرورى است. جراحى بايد پيش از بروز نارسائى شديد انجام شود.

معروف ترین جراح قلب در ایران - بهترین جراح قلب بیمارستان رجایی - کلینیک تخصصی قلب - کلینیک فوق تخصصی پرشیا قلب انسان - آناتومی قلب - ساختمان قلب - ساختار قلب - تعریف قلب - قلب انسان چگونه کار می کند - پرشیا کلینیک کلینیک تخصصی قلب تهران - بهترین جراح قلب تهران - بهترین فوق تخصص جراح قلب و عروق در تهران - جراح قلب خوب - www.persiaclinic.com سکته قلبی خفیف - درمان سکته قلبی - پیشگیری از سکته قلبی - انواع سکته قلبی - علائم سکته قلبی در خواب - جراحی قلب بهترین جراح قلب - بهترین جراح قلب تهران - فوق تخصص جراح قلب و عروق دکتر صادقپور - کلینیک فوق تخصصی جراحی قلب پرشیا - www.persiaclinic.com کلینیک فوق تخصصی منطقه 7 - ببهترین جراح قلب بیمارستان بهمن - بهترین فوق تخصص قلب در تهران - جراحی قلب - پیوند قلب - عمل قلب باز - جراح قلب خوب دکتر جراح قلب - بهترین جراح قلب و عروق - بترین جراح قلب بیمارستان رجایی - معروف ترین فوق تخصص جراحی قلب و عروق - جراح قلب خوب در تهران جراحی قلب - پیوند قلب - سکته قلبی - معروف ترین جراح قلب - بهترین جراح قلب - بهترین فوق تخصص جراحی قلب و عروق - دکتر صادقپور جراح قلب - کلینیک فوق تخصصی پرشیا - معروف ترین جراح قلب در ایران - دکتر صادقپور جراح قلب - بهترین دکتر فوق تخصص قلب در تهران - جراح قلب - پیوند قلب کلینیک فوق تخصصی منطقه 7 - دکتر قلب خوب - دکتر صادقپور - دکتر صادقپور جراح قلب - بهترین جراح قلب و عروق - www.persiaclinic.com کلینیک تخصصی پرشیا - دکتر صادقپور بهترین جراح قلب - جراح قلب خوب در تهران - بیماران قلبی چه بخورند - بیماران قلبی چه غذاهایی بخورند - جراحی قلب بهترین جراح قلب - دکتر صادقپور جراح قلب - دکتر جراح قلب و عروق - بهترین فوق تخصص جراحی قلب و عروق - جراح قلب خوب - www.persiaclinic.com بهترین جراح قلب - بهترین فوق تخصص جراحی قلب و عروق در تهران - جراح قلب تهران - معروف ترین جراح قلب ایران - کلینیک فوق تخصصی پرشیا بهترین دکتر فوق تخصص قلب در تهران - دکتر صادقپور جراح قلب - کلینیک تخصصی قلب - بیماری های عفونی - جراح قلب و عروق در تهران هزینه پیوند قلب - هزینه جراحی قلب و عروق - هزینه عمل قلب باز - بهترین جراح قلب باز - بهترین فوق تخصص قلب و عروق - خوب ترین جراح قلب کلینیک تخصصی قلب - کلینیک تخصصی قلب و عروق منطقه 7 - بهترین جراح قلب - بهترین فوق تخصص قلب و عروق - پرشیا کلینیک معروف ترین جراح قلب ایران - بهترین جراح قلب و عروق - بهترین جراح قلب کودکان در ایران - بهترین فوق تخصص جراحی قلب و عروق - www.persiaclinic.com بهترین جراح قلب در تهران - بهترین فوق تخصص جراحی قلب و عروق - جراح قلب تهران - بهترین جراح قلب - جراحی قلب - www.persiaclinic.com فوق تخصص جراحی قلب و عروق در تهران - بهترین جراح قلب بیمارستان رجایی - معرف ترین جراح قلب در ایران - جراح قلب خوب - جراح بهترین جراح قلب - بهترین فوق تخصص جراحی قلب و عروق - بهترین فوق تخصص جراح قلب و عروق در تهران - جراح قلب خوب
جراحی قلب و عروق , عمل قلب باز , قلب , بایپس قلب , جراحی قل , پیوند قلب , قلب و عروق , دکتر علی صادق پور , جراحی عمومی , رگ قلب جراحی قلب و عروق , پیوند قلب , پیوند رگ , قلب , دکتر امیر حسین صادق پور , دکتر علی صادق پور , دکتر صادق پور طبایی
جراحی قلب , جراح قلب , پیوند قلب , پیوند رگ , قلب و عروق , عمل قلب باز , دکتر صادق پور , نارسایی قلبی
بیمارستان قلب, بیمارستان 502 ارتش , بیمار قلب , جراحی قلب و عروق , جراح قلب , پیوند قلب , دکتر علی صادق پور
دکتر امیر حسین صادق پور , دکتر علی صادق پور , جراحی قلب و عروق , جراحی قلب , بیمارستان 502 ارتش , بیمارستان قلب , درمان بیماری قلب

 

اتيولوژى

 

ناشى از روماتيسم معمولاً همراه با بيمارى روماتيسمى دريچه ميترال است

جراحی قلب و عروق , عمل قلب باز , قلب , بایپس قلب , جراحی قل , پیوند قلب , قلب و عروق , دکتر علی صادق پور , جراحی عمومی , رگ قلب جراحی قلب و عروق , پیوند قلب , پیوند رگ , قلب , دکتر امیر حسین صادق پور , دکتر علی صادق پور , دکتر صادق پور طبایی
دکتر امیر حسین صادق پور , دکتر علی صادق پور , جراحی قلب و عروق , جراحی قلب , بیمارستان 502 ارتش , بیمارستان قلب , درمان بیماری قلب
بیمارستان قلب, بیمارستان 502 ارتش , بیمار قلب , جراحی قلب و عروق , جراح قلب , پیوند قلب , دکتر علی صادق پور
جراحی قلب , جراح قلب , پیوند قلب , پیوند رگ , قلب و عروق , عمل قلب باز , دکتر صادق پور , نارسایی قلبی

اتيولوژى

 

اتيولوژى اغلب مادرزادى است؛ AS ناشى از روماتيسم معمولاً همراه با بيمارى روماتيسمى دريچه ميترال است

 

علائم

 

علائم تنگى‌نفس، آنژين و سنکوپ علائم اصلى هستند؛ اين علائم به‌طور ديررسى پس از گذشت سال‌ها از انسداد، بروز مى‌کند.

معاينه فيزيکى

معاينه فيزيکى نبض شريانى ضعيف و همراه با تأخير به‌علاوه لرزش (Thrill) کاروتيد، دوتاشدن ضربه نوک قلب (Double Apical Impulse)؛ آهسته شدن يا حذف A2; S4 شايع است. سوفل سيستولى لوزى شکل ≥ شدت (Grade) سه‌ششم، اغلب همراه با لرزش سيستولى.

آزمايشگاه ECG و CXR اغلب هيپرتروفى بطن چپ را نشان مى‌دهد، ولى براى تخمين اختلاف فشار (Gradiant) مفيد نيست.

جراحی قلب و عروق , عمل قلب باز , قلب , بایپس قلب , جراحی قل , پیوند قلب , قلب و عروق , دکتر علی صادق پور , جراحی عمومی , رگ قلب جراحی قلب و عروق , پیوند قلب , پیوند رگ , قلب , دکتر امیر حسین صادق پور , دکتر علی صادق پور , دکتر صادق پور طبایی
دکتر امیر حسین صادق پور , دکتر علی صادق پور , جراحی قلب و عروق , جراحی قلب , بیمارستان 502 ارتش , بیمارستان قلب , درمان بیماری قلب
جراحی قلب , جراح قلب , پیوند قلب , پیوند رگ , قلب و عروق , عمل قلب باز , دکتر صادق پور , نارسایی قلبی
بیمارستان قلب, بیمارستان 502 ارتش , بیمار قلب , جراحی قلب و عروق , جراح قلب , پیوند قلب , دکتر علی صادق پور