پذیرش 09383896476

تلفن تماس دکتر صادقپور جراح قلب جهت مشاوره : 09383896476

آدرس تلگرام جهت مشاوره اینجا را کلیک کنید

vegetationروی دریچه

آنوریسم آئورت صعودی همراه با لخته خارج شده

تجمع مایع در فضای ریوی سمت راست

آنوریسم آئورت صعودی 3

آنوریسم آئورت صعودی همراه با هماتوم

تجمع مایع در فضای ریوی

آنوریسم آئورت صعودی 5

آنوریسم آئورت صعودی

ترومبوز یا لیف لت های خارج شده از قلب

آنوریسم آئورت صعودی 6

تجمع مایع در فضای ریوی 2

تصویر عمل جراحی قلب باز

معروف ترین جراح قلب در ایران - بهترین جراح قلب بیمارستان رجایی - کلینیک تخصصی قلب - کلینیک فوق تخصصی پرشیا قلب انسان - آناتومی قلب - ساختمان قلب - ساختار قلب - تعریف قلب - قلب انسان چگونه کار می کند - پرشیا کلینیک کلینیک تخصصی قلب تهران - بهترین جراح قلب تهران - بهترین فوق تخصص جراح قلب و عروق در تهران - جراح قلب خوب - www.persiaclinic.com سکته قلبی خفیف - درمان سکته قلبی - پیشگیری از سکته قلبی - انواع سکته قلبی - علائم سکته قلبی در خواب - جراحی قلب بهترین جراح قلب - بهترین جراح قلب تهران - فوق تخصص جراح قلب و عروق دکتر صادقپور - کلینیک فوق تخصصی جراحی قلب پرشیا - www.persiaclinic.com کلینیک فوق تخصصی منطقه 7 - ببهترین جراح قلب بیمارستان بهمن - بهترین فوق تخصص قلب در تهران - جراحی قلب - پیوند قلب - عمل قلب باز - جراح قلب خوب دکتر جراح قلب - بهترین جراح قلب و عروق - بترین جراح قلب بیمارستان رجایی - معروف ترین فوق تخصص جراحی قلب و عروق - جراح قلب خوب در تهران جراحی قلب - پیوند قلب - سکته قلبی - معروف ترین جراح قلب - بهترین جراح قلب - بهترین فوق تخصص جراحی قلب و عروق - دکتر صادقپور جراح قلب - کلینیک فوق تخصصی پرشیا - معروف ترین جراح قلب در ایران - دکتر صادقپور جراح قلب - بهترین دکتر فوق تخصص قلب در تهران - جراح قلب - پیوند قلب کلینیک فوق تخصصی منطقه 7 - دکتر قلب خوب - دکتر صادقپور - دکتر صادقپور جراح قلب - بهترین جراح قلب و عروق - www.persiaclinic.com کلینیک تخصصی پرشیا - دکتر صادقپور بهترین جراح قلب - جراح قلب خوب در تهران - بیماران قلبی چه بخورند - بیماران قلبی چه غذاهایی بخورند - جراحی قلب بهترین جراح قلب - دکتر صادقپور جراح قلب - دکتر جراح قلب و عروق - بهترین فوق تخصص جراحی قلب و عروق - جراح قلب خوب - www.persiaclinic.com بهترین جراح قلب - بهترین فوق تخصص جراحی قلب و عروق در تهران - جراح قلب تهران - معروف ترین جراح قلب ایران - کلینیک فوق تخصصی پرشیا بهترین دکتر فوق تخصص قلب در تهران - دکتر صادقپور جراح قلب - کلینیک تخصصی قلب - بیماری های عفونی - جراح قلب و عروق در تهران هزینه پیوند قلب - هزینه جراحی قلب و عروق - هزینه عمل قلب باز - بهترین جراح قلب باز - بهترین فوق تخصص قلب و عروق - خوب ترین جراح قلب کلینیک تخصصی قلب - کلینیک تخصصی قلب و عروق منطقه 7 - بهترین جراح قلب - بهترین فوق تخصص قلب و عروق - پرشیا کلینیک معروف ترین جراح قلب ایران - بهترین جراح قلب و عروق - بهترین جراح قلب کودکان در ایران - بهترین فوق تخصص جراحی قلب و عروق - www.persiaclinic.com بهترین جراح قلب در تهران - بهترین فوق تخصص جراحی قلب و عروق - جراح قلب تهران - بهترین جراح قلب - جراحی قلب - www.persiaclinic.com فوق تخصص جراحی قلب و عروق در تهران - بهترین جراح قلب بیمارستان رجایی - معرف ترین جراح قلب در ایران - جراح قلب خوب - جراح بهترین جراح قلب - بهترین فوق تخصص جراحی قلب و عروق - بهترین فوق تخصص جراح قلب و عروق در تهران - جراح قلب خوب

تصویر عمل جراحی قلب

تکه های ترومبوز خارج شده ی قلبی 2

تکه های ترومبوز خارج شده ی قلبی

توبولارگرافت آئورت 2

تکه هایی از تومورهای خارج شده از قلب

توبولارگرافت آئورت

توبولارگرافت یا لوله ی مصنوعی جایگزین آئورت بیمار

نمای لیف لت دریچه ی قلب

تومور قلبی 2

تومور قلبی

جراح پیوند قلب

خارج کردن چربی های دور قلب

روش بای پس قلبی ار طریق شریان فمورال

عمل آئورت صعودی بنتال

عمل آئورت صعودی که در این نما شریان آئورت و سوراخ های کرونرهای راست و چپ دیده می شود.

عمل باز کردن جداره قفسه سینه در عمل مجدد قلب

خارج کردن چربی های ناحیه قلب توسط فوق تخصص جراحی قلب و عروق

خارج کردن چربی های ناحیه قلب

نمایی از عمل جراحی آئورت صعودی

عمل جراحی آنوریسم آئورت صعودی

عمل جراحی قلب

عمل جراحی قلب باز

عمل جراحی قلب باز

عمل جراحی قلب باز

عمل جراحی قلب باز

عمل جراحی قلب باز

عمل جراحی قلب باز همراه با کانول های پمپ

عمل جراحی قلب باز و لخته های خون ایجاد شده در قلب

عمل جراحی قلب باز

عمل جراحی قلب بنتال 2

عمل جراحی قلب باز همراه با کانول های مرتبط به پمپ قلب

عمل جراحی قلب بنتال

عمل جراحی قلب به روش توراکوتومی

عمل جراحی قلب

عمل دریچه ی قلب تریکوسپید

عمل قلب باز و جراحی قلب و عروق

عمل قلب باز

عمل قلب به روش مینیمال

گرفتگی عروق قلب

گرفتگی عروق کرونر

لخته های خارج شده از داخل قلب

لخته های خارج شده از شریان های ریوی و داخل قلب

لخته های شریان ریوی 2

لیف لت دریچه 2

لیف لت دریچه قلب 4

لیف لت دریچه قلب 5

لیف لت دریچه قلب

لیف لت قلبی 3

نمای از ترومبوزهای خارج شده از قلب

نمای آئورت صعودی که کانول شریانی داخل آن گذاشته شده است

نمای عمل آئورت صعودی

نمای توبولارگرافت که جایگزین آئورت صعودی شده است

نمای عمل جراحی شریان آئورت صعودی

نمای عمل شریان آئورت صعودی

نمای کانول های شریانی و وریدی و کانول تزریق کاردیوپلژی

نمای کانول وریدی در دهلیز راست

نمای لیف لت دریچه ی قلب 2

نمای لیف لت دریچه ی قلب 4

نمای لیف لت دریچه ی قلب

نمایی از عمل جراحی قلب باز 2

نمای لیف لت قلبی

نمایی از آئورت صعودی بعد از برداشتن کل آئورت صعودی

نمایی از عمل آئورت

نمایی از عمل تعویض دریچه قلب

نمایی از عمل جراحی قلب باز همراه با کانولیشن کامل شریانی وریدی

نمایی از عمل جراحی قلب باز

نمایی از کالون های قلبی جهت بای پس قلبی

نمایی از کانول های پمپ قلب

جراحی قلب و عروق , عمل قلب باز , قلب , بایپس قلب , جراحی قل , پیوند قلب , قلب و عروق , دکتر علی صادق پور , جراحی عمومی , رگ قلب جراحی قلب و عروق , پیوند قلب , پیوند رگ , قلب , دکتر امیر حسین صادق پور , دکتر علی صادق پور , دکتر صادق پور طبایی
جراحی قلب , جراح قلب , پیوند قلب , پیوند رگ , قلب و عروق , عمل قلب باز , دکتر صادق پور , نارسایی قلبی
بیمارستان قلب, بیمارستان 502 ارتش , بیمار قلب , جراحی قلب و عروق , جراح قلب , پیوند قلب , دکتر علی صادق پور
دکتر امیر حسین صادق پور , دکتر علی صادق پور , جراحی قلب و عروق , جراحی قلب , بیمارستان 502 ارتش , بیمارستان قلب , درمان بیماری قلب

 

جراحی قلب و عروق , عمل قلب باز , قلب , بایپس قلب , جراحی قل , پیوند قلب , قلب و عروق , دکتر علی صادق پور , جراحی عمومی , رگ قلب جراحی قلب و عروق , پیوند قلب , پیوند رگ , قلب , دکتر امیر حسین صادق پور , دکتر علی صادق پور , دکتر صادق پور طبایی
دکتر امیر حسین صادق پور , دکتر علی صادق پور , جراحی قلب و عروق , جراحی قلب , بیمارستان 502 ارتش , بیمارستان قلب , درمان بیماری قلب
بیمارستان قلب, بیمارستان 502 ارتش , بیمار قلب , جراحی قلب و عروق , جراح قلب , پیوند قلب , دکتر علی صادق پور
جراحی قلب , جراح قلب , پیوند قلب , پیوند رگ , قلب و عروق , عمل قلب باز , دکتر صادق پور , نارسایی قلبی
جراحی قلب و عروق , عمل قلب باز , قلب , بایپس قلب , جراحی قل , پیوند قلب , قلب و عروق , دکتر علی صادق پور , جراحی عمومی , رگ قلب جراحی قلب و عروق , پیوند قلب , پیوند رگ , قلب , دکتر امیر حسین صادق پور , دکتر علی صادق پور , دکتر صادق پور طبایی
دکتر امیر حسین صادق پور , دکتر علی صادق پور , جراحی قلب و عروق , جراحی قلب , بیمارستان 502 ارتش , بیمارستان قلب , درمان بیماری قلب
جراحی قلب , جراح قلب , پیوند قلب , پیوند رگ , قلب و عروق , عمل قلب باز , دکتر صادق پور , نارسایی قلبی
بیمارستان قلب, بیمارستان 502 ارتش , بیمار قلب , جراحی قلب و عروق , جراح قلب , پیوند قلب , دکتر علی صادق پور